İnceleme

RSS

SETA: DERSHANE İÇİN TEDBİR ALINMASI ZORUNLU

SETA: Dershane için tedbir alınması zorunlu
19 Ocak 2014 Pazar 13:24

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) yayımlanan ‘2013’te Türkiye’ raporunda, dershanelerin öğrencilere eksiklerini kapatma imkanı sunduğu ancak zamanla milli eğitim sistemine paralel ya da gölge sistem halini alması nedeniyle birtakım tedbirlerin zorunlu hale geldiği bildirildi.

Çözüm sürecinden Gezi olaylarına, Suriye’deki iç savaştan Mısır’daki darbeye, iç ve dış politika, hukuk ve insan hakları, eğitim ve ekonomi alanlarındaki gelişmelerin analiz edildiği raporda, yaşanan dershane tartışmalarına da değinildi.

Gizli bir konu değil
Dershanelerin dönüştürülmesi konusunun uzun süredir MEB’in gündeminde olduğu aktarılan raporda, şu ifadelere yer verildi:
“Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda (2007-2013) dershanelerin özel okula dönüştürüleceği belirtildi. Dershanelerin dönüşümü, Türkiye’de son bir ayda gizli şekilde ele alınan bir konu değil. Aksine eğitim sistemini iyileştirmeyi önemli bir politika önceliği haline getiren ve eğitime yatırımları sürekli arttıran hükümetin uzun zamandır gündeminde. Hükümeti dershanelere yönelik düzenlemeye iten en temel neden, dershanelerin haklı bir gerekçeyle yola çıkmasına rağmen, öngörülemeyen olumsuz sonuçlar üretmesidir. Dershaneler, öğrencilere eksiklerini kapatma yani telafi imkanı sunuyor ancak telafi eğitimi verme hedefiyle kurulmuş dershanelerin zamanla milli eğitim sistemine paralel ya da gölge bir sistem halini almış olması, bu kurumlara yönelik birtakım tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor. Bu konuda hükümetten eylemsizlik beklenmesi, kamu yararına uygun değil.”

Dönüşüm olumlu
Paralel eğitim kurumlarından ziyade telafi eğitimi kurslarının amaçlanması gerektiğine işaret edilen raporda, dershaneleri doğuran nedenlere yönelik adımlar atılması gerektiği belirtilerek şöyle devam edildi:
“Örneğin, geçiş sisteminde okul notlarının belirleyiciliğinin çok az, merkezi sınavların belirleyiciliğinin ise çok fazla olması, öğrencileri ve velileri doğal olarak okul dışı kaynaklara yönlendiriyor. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde sınav sistemlerinde de birtakım değişiklikler yapılması gerekiyor. Dershanelere bağımlılığı azaltma ve böylece okulu merkeze almaya yönelik politikalar, katılımcı süreçle belirlenmeli, kararların uygulanması sürece yayılmalı ve eğitim sisteminde yapılması muhtemel değişiklikler önceden kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Hükümetin dershane konusunda aldığı kararlarda da bir dönüşüm sürecini öngörmesi olumlu değerlendiriliyor.”

Bursa Web Tasarım