İnceleme

RSS

ÖĞRENCİLERİN TEMEL BECERİLERİ ÖLÇÜLECEK

Öğrencilerin Temel Becerileri Ölçülecek
29 Ocak 2015 Perşembe 14:49

Lise öğrencilerinin aldıkları örgün eğitim sonucunda kazandıkları temel beceri düzeylerini ölçecek bir sistem kurulacak.

Kalkınma Bakanlığının yayımladığı 10’uncu Kalkınma Planı 2014-2018 dönemini kapsayan, 25 öncelikli dönüşüm programının 8'ine ait eylem planı, Kalkınma Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.
      
Program Koordinatörlüğünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı, Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı Eylem Planı'na göre, 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerinin aldıkları örgün eğitim sonucunda kazandıkları temel beceri düzeylerini ölçecek bir sistem kurulacak.
      
Sistem kapsamında öğrencilerin beceri düzeyleri il bazında ölçülecek ve bu sonuçlar MEB tarafından raporlanıp yayınlanacak. Yapılan ölçümler doğrultusunda sorunlu alanlar tespit edilip, gerekli tedbirler alınacak.
      
Özel sektörün her ilde mesleki eğitim veren okul açması ya da mevcut okullarla işbirliği yapması sağlanacak. Bu kapsamda, mesleki ve teknik eğitim kurumlarıyla özel sektör arasında yapılan protokol sayısı artırılacak.
      
Özel sektör işletmelerinde eğitim birimi kurulması teşvik edilecek. Özel sektör, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının meslek eğitimi vermeleri özendirilecek.
      
Sektörel yoğunluklar dikkate alınarak sektör odaklı okullar açılması konusunda özel sektörle işbirliği yapılacak. Fabrikaların sektörlerine yönelik özel mesleki ve teknik eğitim okulu açabilmeleri için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacak. Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının işgücü piyasasıyla yaptığı işbirliği hedeflerinin değerlendirilmesinin yapılabilmesi için veri tabanı oluşturulacak.
      
Eğitim terminolojisi hazırlanacak
      
Atölye ve laboratuvarlar modernize edilerek örgün ve yaygın öğretimle işgücü eğitimlerinde kullanılacak.
      
Bu planlamaya göre, 2015 yılında motorlu araçlar teknoloji alanı ve acil sağlık hizmetleri alanı, 2016 yılında hasta ve yaşlı hizmetleri alanı ve makine teknoloji alanı, 2017 yılı yenilenebilir enerji teknolojileri alanı ve biyomedikal cihaz teknolojileri alanı, 2018 yılında ise uçak bakım alanı ve elektrik-elektronik teknoloji alanı atölye ortamları iyileştirilecek ve sektörlere uyumlu atölye modelleri geliştirilecek.
      
Türkiye yeterlilik çerçevesini temel alacak şekilde eğitim terimlerinin ortak kullanımının sağlanması amacıyla temel becerileri de içine alacak şekilde, eğitim terminolojisi hazırlanacak.
      
Müzik odaları oluşturulacak
      
Her gence en az bir sanat veya spor dalında performans yapabilme becerisi kazandırabilecek şekilde görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi derslerinin ağırlığı artırılacak.
      
Mevcudu 500 öğrencinin üzerinde, bahçesi uygun olan ya da spor salonu bulunan okulların bahçe düzenlenmesi, spor salonu seçmeli derslerde yer alan modüller çerçevesinde ihtiyaca yönelik olarak tasarlanacak.
      
İlköğretim öğrencilerinin erken yaşlarda müzikle tanışmalarının sağlanması ve okullardaki müzik faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ilköğretim okullarında müzik odaları oluşturulacak.

Bursa Web Tasarım