İnceleme

RSS

MEMURLAR DIŞARDA HANGİ İŞİ YAPABİLİR?

Memurlar dışarda hangi işi yapabilir?
14 Ocak 2014 Salı 12:50

Devlet memurları, kanunlarla yasaklanmış olan faaliyetler dışında kalan; Devlet memurluğunun itibar ve güven duygusunu sarsmayan işleri, mesai saatleri içerisinde yapılmayacak işleri, mesai saatleri dışında olmakla birlikte iş verimini etkileyecek işleri, memuriyet görevi ve nüfuzu ile ilişkilendirilmeyecek işleri yapabilirler.

Memurlara yasaklanmış faaliyetler

Memurların;

-Türk Ticaret Kanununa göre (tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunmaları,

-Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev almaları,

-Ticari mümessil veya ticari vekil olmaları,

-Kollektif şirketlerde ortak olmaları,

-Komandit şirkette komandite ortak olmaları,

-Mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açmaları,

-Gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışmaları

yasaklamıştır. (Memurların şirket ortaklıkları konusundaki yazımız için tıklayınız…)

Memurların yapabilecekleri işlerden bazıları

-Grevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen görev alabilirler.

-Özel kanunlarda belirtilen görevleri yapabilirler.

-Kurumundan izin almak kaydıyla, insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar yapabilirler.

-Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevlerini yürütebilirler.

-Kooperatif şirket ortağı olabilirler (Bir önceki sırada sayılan istisna hariç, ortak olacakları kooperatif şirketlerin yönetim ve denetiminde görev almamak, şirketin personeli sayılacak bir görev yapmamak ve şirketin kanuni temsilcisi olmamak koşuluyla).

-Komandit şirketlerde, sermayesi paylara bölünmüş komanditer ortak ve komanditer (sınırlı sorumlu) ortak olabilirler (Bu şekilde ortak olacakları şirketlerin yönetim ve denetiminde görev almamak, şirketin personeli sayılacak bir görev yapmamak ve şirketin kanuni temsilcisi olmamak koşuluyla)

-Anonim şirket ortağı olabilirler (Bu şekilde ortak olacakları şirketlerin yönetim ve denetiminde görev almamak, şirketin personeli sayılacak bir görev yapmamak ve şirketin kanuni temsilcisi olmamak koşuluyla).

-Limited şirket ortağı olabilirler (Bu şekilde ortak olacakları şirketlerin yönetim, temsil ve denetiminde görev almamak, şirketin personeli sayılacak bir görev yapmamak ve şirketin kanuni temsilcisi olmamak koşuluyla).

Bunların dışında, tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirmeyecek türden görevleri ve ticari kazanç sayılmayacak gelirler elde edilmesi sonucunu doğuracak faaliyetleri de yapabilirler. Örneğin;

-Gayrimenkul geliri elde edebilirler.

-Menkul geliri elde edebilirler.

-Zirai kazanç sağlayabilirler.

-Bilirkişilik ve hakemlik yapabilirler.

-Sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşların organlarında görev alabilirler.

-Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alabilirler.

-Hisse senedi alım-satımı yapabilirler.

Bursa Web Tasarım