İlan Askısı

RSS

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
31 Mayıs 2014 Cumartesi 12:24

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

 

Birim

Anabilim Dalı

Kadro

Ünv.

K.D.

Ad.

Açıklama

TIP FAKÜLTESİ

Aile Hekimliği A.D.

Profesör

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Profesör

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Göğüs Cerrahisi A.D.

Profesör

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Göğüs Cerrahisi A.D.

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Göğüs Hastalıkları A.D.

Profesör

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Halk Sağlığı A.D.

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Halk Sağlığı A.D.

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Histoloji ve Embriyoloji A.D.

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Nefroloji Alanında Yandal Yapmış

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Endokrinoloji Alanında Yandal Yapmış

TIP FAKÜLTESİ

Ortopedi ve Travmatoloji A.D.

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Farmakoloji A.D.

Profesör

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Patoloji A.D.

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Bütçe ve Mali Planlama A.D.

Profesör

1

1

Bütçe ve Mali Planlama Alanında ve Kamu İhale Mevzuatı ile İlgili Çalışmalara Sahip Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Ekonometri A.D.

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Uluslararası İlişkiler A.D.

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Üretim Yönetimi ve Pazar. A.D.

Profesör

1

1

Pazarlama Bilim Dalında Ulusal ve Uluslar arasıAkademik Çalışmalar Yapmış Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Yönetim Bilimleri A.D.

Doçent

1

1

İdari Reform ve Politika Transferi Alanında Çalışmalara Sahip Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Yönetim ve ÇalışmaPsiko. A.D.

Profesör

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Yönetim ve Organizasyon A.D.

Doçent

1

1

Yönetim ve Organizasyon AD.da Ulusal ve Uluslar arası Çalışmalar Yapmış Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Bilimleri A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Katı Atıklar Alanında Çalışıyor Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Bilimleri A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Çevre Mikrobiyolojisi Alanında Çalışıyor Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Bilimleri A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Su Kirliliği Kontrolü Alanında Çalışıyor Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Teknolojisi A.D.

Doçent

1

1

Hava Kirliliği ve Kontrolü Alanında Çalışıyor Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği A.D.

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Hidrolik A.D. (İnşaatMüh.Böl.)

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Hidrolik A.D. (İnşaatMüh.Böl.)

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Tekstil Teknolojisi A.D.

Doçent

1

1

İplik Teknolojisi ve Makineleri Alanında Uzmanlığa Ship Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Tekstil Teknolojisi A.D.

Doçent

1

1

Dokuma Teknolojisi Alanında Çalışmış Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Tekstil Teknolojisi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Dokuma Teknolojisi Alanında Çalışmış Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Termodinamik A.D.

Profesör

1

1

Soğutma Sistemleri Konusunda Çalışmalarının Olması.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bina Bilgisi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Çevre-Davranış ve Sosyal Ağlar Üzerine Doktoralı, Tasarım Eğitim Konusunda Uzmanlaşmış.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Besin Hij.ve Tekno. A.D.

Profesör

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Doğum ve Jinekoloji AD.

Doçent

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Genetik A.D.

Profesör

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D.

Doçent

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Patoloji A.D.

Doçent

1

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri A.D.

Doçent

1

1

Sebze Yetiştirme ve Islahı Alanında Çalışmaları Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Hayvan Yetiştirme A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Doktorasını Sığır Yetiştiriciliği Alanında Yapmış Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarımsal Enerji Sistemleri A.D.

Profesör

1

1

Tarımsal Enerji Sistemleri Alanında Çalışmaları Bulunmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarımsal Makine Sistemleri A:D.

Doçent

1

1

Tarımsal Makine Sistemleri Alanında Çalışmaları Bulunmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarla Bitkileri A.D.

Profesör

1

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarla Bitkileri A.D.

Doçent

1

1

Çayır Mera ve Yem Bitkileri ile Ürün Fizyolojisi Konusunda Çalışmaları Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Analiz ve Fonk. Teorisi A.D.

Profesör

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Geometri Anabilim Dalı

Profesör

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Geometri Anabilim Dalı

Doçent

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Klasik Arkeoloji A.D.

Doçent

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi A.D.

Profesör

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Prog.ve Öğretim A.D.

Profesör

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Prog.ve Öğretim A.D.

Doçent

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İngiliz Dili Eğitimi A.D.

Doçent

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İngiliz Dili Eğitimi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Müzik Eğitimi A.D.

Doçent

1

1

Piyano Eğitimi Alanında.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sınıf Öğretmenliği A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Felsefesi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tasavvuf A.D.

Profesör

1

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Türk İslam Edebiyatı A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Oyunculuk Ana Sanat Dalı

Doçent

1

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans-Hukuk, Y.Lisans-Özel Hukuk, Doktora-Özel Hukuk, Medeni Usul Hukuku veya İcra İflas Hukuku Alanında Doktora Yapmış Olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Ticaret Hukuku A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans-Hukuk, Y.Lisans-Özel Hukuk, Doktora-Özel Hukuk, Ticaret Hukuku Alanında Doktora Yapmış Olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı

Doçent

1

1

Doktorasını Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Dalında yapmış.

DEVLET KONSERVATUVARI

Türk Müziği A.D.

Doçent

1

1

Doktorasını Türk Müziği Devlet Konservatuvarında Yapmış Olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik Programı

Doçent

1

1

İç Hastalıkları Hemşireliği Alanında DoçentlikÜnvanı Almış Olmak, Diyabetik Hastalıklar Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Doçent

1

1

Doktorasını Sağlık Kurumları Yönetimi Alanında Yapmış Olmak, Üniversite DoçentiÜnvanını ve Yetkisini Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanının Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Alanında Almış Olmak.

TEKNİK BİLİMLERMES.Y.O.

Tekstil Teknolojisi Programı

Profesör

1

1

Tekstil Kompozit Malzemeleri Konusunda Çalışıyor Olmak.

TEKNİK BİLİMLERMES.Y.O.

Et Ürünleri Teknolojisi Programı

Doçent

1

1

Et Bilimi, Et Teknolojisi, Morfoloji Derslerini Vermiş Olmak.

TEKNİK BİLİMLERMES.Y.O.

İklimlendirme ve Soğutma Programı

Doçent

1

1

İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

SOSYAL BİLİMLER MYO

Özel Güvenlik Programı

Doçent

1

1

Sosyoloji Alanında Çalışmaları Olmak.

MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK Y.O.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Prog.

Doçent

1

1

Endüstri Bitkileri Tohumculuğu Alanında Çalışmaları Olmak.

Bursa Web Tasarım