İlan Askısı

RSS

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
31 Mayıs 2014 Cumartesi 12:31

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrolarına başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserini belirtecek), Doçent kadrolarına başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Profesör

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçent ünvanına sahip olmak, öğretmen özyeterliliği ve öğretmenlerin mesleki gelişimi konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi

Doçent

1

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doçent ünvanına sahip olmak, önleyici müdahale programları ve okul öncesi dönemde problem çözme becerileri konularında çalışmaları bulunmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Makinaları

Tarım Makinaları

Doçent

1

1

Tarım Makinaları Anabilim Dalında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

1

Doktorasını Matematik Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında yapmış, Matematik Bilim alanında doçentlik ünvanını almış olmak ve Graftlarda Zedelenebilirlik konusunda çalışmaları bulunmak.

Ege Meslek Yüksekokulu

Tarım Makinaları (Programı )

 

Doçent

1

1

Tarımsal Mekanizasyon bilim alanında doçent ünvanı almış olmak. Hayvancılıkta mekanizasyon, süt sağım makinaları ve tesisleri konusunda araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Bursa Web Tasarım