Gündem

RSS

YATAY GEÇİŞ TERCİH ROBOTU

Yatay geçiş tercih robotu
08 Şubat 2015 Pazar 11:21

Üniversite adaylarının 2015 ÖSYS başvurularına odaklandığı süreçte, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 13 Ocak günü Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren önemli bir karar aldı.

Karara göre, ilk kez Eylül 2013'te uygulanmaya başlanan merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş, bahar 2015 yarıyılı öncesinde de uygulanacak.
YÖK'ün açıkladığı karar ile daha önce sadece güz dönemi öncesinde yapılabilen üniversiteler arasında lisans (fakülte) yatay geçişlerine bahar dönemi için de izin veriliyor. Bu durum üniversiteye yerleşirken yanlış tercih yapan öğrencilerin yaşamlarını yeniden şekillendirmeleri için yeni bir fırsat anlamı taşıyor. 

Her ne kadar Ağustos 2015'te tüm üniversiteler her sınıf seviyesinde kontenjanlarının %30'u kadar öğrenciyi yatay geçiş ile kabul etmek zorunda kalacak olsalar da, bahar 2014 dönemi öncesinde bu uygulamaya girip girmemek üniversitelerin kendi ellerinde. Bu noktada öğrenciler özellikle devlet üniversitelerinden samimi bir "çalışkanlık" ve "öğrenci dostu" kararlar bekliyor.

İşte bu noktada Sabah Gazetesi, ülkemiz gençliğine Türkiye'nin ilk Yatay Geçiş Robotu'nu sunuyor. Üniversite Tercih Merkezi tarafından geliştirilen yazılıma, sabah okurları ücretsiz olarak aşağıdaki linkten ulaşabilirler.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ NE DEMEK ?
Ülkemizde yatay geçiş, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" esaslarına göre yürütülüyor.

Üniversitedeki derslerden alınan notların ve not ortalamasının dikkate alındığı klasik yatay geçiş yanında yönetmelikteki Ek-1 maddesi öğrencinin merkezi yerleştirme puanına göre nasıl yatay geçiş yapabileceğini tanımlıyor.

Bu maddeye göre öğrencinin üniversiteye yerleştiği sene puanının tuttuğu her bölüme sonradan yatay geçiş yapabilmesi mümkün. Bir diğer deyişle, zamanın üniversiteye yerleştiğini öğrenen ve "tüh keşke şu bölümü de yazsaymışım, bak giriyormuşum" diyen her öğrencinin artık o bölümlere yatay geçiş hakkı var. 

Uygulama esasları şöyle: 
• Bahar 2015'te üniversiteler merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapıp yapmama konusunda özgürler. Ancak 2015 Eylül'de kontenjanlarının %30'una kadar yatay geçiş öğrencisi kabul etmek zorundalar Her sınıf için ayrı ayrı %30).
• Uygulamadan merkezi yerleştirme ile üniversiteye yerleşmiş ve halen üniversiteye kayıtlı olan tüm öğrenciler faydalanabiliyor (Yurtdışında bir üniversitede kayıtlı öğrenciler faydalanamıyor)
• Üniversiteye kayıtlı olan ancak kaydını dondurmuş öğrenciler de bu haktan yararlanabiliyorlar.
• Bir öğrenci, hali hazırda öğrencisi olduğu üniversiteye yerleştiği sene aldığı puanlar dikkate alındığında, kendi puanı yatay geçiş için hedeflediği bölümün o seneki taban puanından yüksek ise, yatay geçiş yapabiliyor.
• Taban puanı tutturması durumunda, üniversite öğrenciye kısıtlayıcı başka herhangi bir başarı şartı getiremiyor.
• Eylül 2014'te üniversiteye kayıt yaptıranlar, bahar 2015 yarıyılı öncesinde bu haktan faydalanabiliyorlar.
• 2015 ÖSYS ile Temmuz 2015'te tercih yaparak üniversiteli olacaklar en erken 2016 Bahar yarıyılı öncesinde yatay geçiş yapabilecekler, Eylül 2015'te yatay geçiş mümkün değil.
• Taban puanı tutturmak kaydı ile hazırlık sınıfı ve son sınıf dahil her sınıfa yatay geçiş yapılabiliyor.
• Özel yetenek ile öğrenci alan bölümlere yatay geçiş yapmak mümkün değil. Ancak hali hazırda özel yetenek bölümlerinde okuyan bir öğrenci, taban puan şartını sağlamak koşulu ile başka bölümlere yatay geçiş yapabilir.
• Ön lisanstan (MYO) lisansa (Fakülte) veya tersi yatay geçiş mümkün.
• Öğrencilik yaşamı boyunca sadece bir kez merkezi yerleştirme ile yatay geçişten yapılabiliyor.
• Öğrenci yatay geçiş yaptığı bölüm/üniversiteden memnun kalmazsa, bir sonraki dönem eski bölümüne geri dönebiliyor.
• Üniversiteler bahar dönemlerinde yatay geçişe ayırdıkları kontenjanları internet sitelerinde ilan etmek ve bahar yarıyılı öncesinde merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş işlemlerini sonuçlandırmak zorundalar.
• Sınavsız geçiş ile üniversiteye yerleşmiş olanlar da yatay geçişten faydalanabiliyorlar. Bu öğrencilerde taban puanla birlikte taban yerleşme öncelikleri dikkate alınıyor. 
• Taban puanı tutturmak kaydı ile İngilizce hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara yatay geçiş yapılması durumunda, yabancı dil muafiyet şartlarının sağlanması gerekiyor.
• İngilizce hazırlık sınıfında okurken, taban puanı tutturmak kaydı ile Türkçe bir programa geçmek mümkün.
• İngilizce (ya da diğer yabancı dil) hazırlık sınıfında kalanlar da taban puanı tutturmak kaydı yatay geçiş yapabiliyorlar.
• M.T.O.K. bölümlerine sadece M.T.O.K. tercih edebilenler yatay geçiş yapabilirken, hali hazırda M.T.O.K. bölümlerinde okuyanlar taban puanı tutturmak kaydı ile her bölüme yatay geçiş yapabiliyorlar
• Vakıf üniversitelerine yatay geçişte öğrenci bursunu kaybediyor ancak vakıf üniversitesinin üst yönetimi bursun devamı ya da oranına karar verebiliyor.

Bursa Web Tasarım