Gündem

RSS

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ, GÖZLER MECLİS’TE

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Komisyonda Kabul Edildi, Gözler Meclis’te
30 Ocak 2015 Cuma 18:47

Daha önce ‘Torba Kanun’da sunulduktan sonra eleştiriler üzerine iptal edilen ancak bir süre sonra bazı değişikliklerle tekrar Meclis’e sunulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kurulmasını içeren yasa teklifinin ilk 4 maddesi komisyondaki görüşmelerde kabul edildi. Komisyon teklifin görüşmelerine 3 Şubat Salı günü devam edecek. Teklif Meclis’te kabul edilirse İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulması ile ilgili düzenlemeleri de içeren ‘Torba Kanun’ teklifinin ilk 4 maddesi kabul edildi. Komisyon teklifin görüşmelerine 3 Şubat Salı günü devam edecek. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kurulması ile ilgili teklif  Meclis’ten geçerse, İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak. Üniversite Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden oluşacak.


Üniversitenin mütevelli heyeti, Sağlık Bakanı, sağlık bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Bakanın seçeceği bir üye ile Yükseköğretim Kurulu  tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam 5 üyeden oluşacak.


Üniversite, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dahil olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliğine dair protokol yapabilecek.


Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve halen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilecek.


Teklifin kabul edilen diğer maddelerinden bazıları şöyle:

- Lisans mezunu ebeler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığı’nca tescil edildikten sonra uzman ebe olarak çalışacaklar. Ebeler meslekleriyle ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek esaslar çerçevesinde yetki belgesi alacaklar.


- Ek ders ücretleri, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere yüzde 25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere yüzde 100 fazlasıyla ödenecek.


 

Bursa Web Tasarım