Gündem

RSS

BAŞVURULAR NİSAN VE EKİM AYININ 15’İNDE BAŞLIYOR

Başvurular nisan ve ekim ayının 15’inde başlıyor
07 Şubat 2015 Cumartesi 19:33

Doçentlik başvurusu, nisan ve ekim ayının 15'inci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek. Etik ihlalde bulunanlar, 5 yıla kadar doçentlik başvurusunda bulunamayacak.

Doçentlik Sınav Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan bilim alanları ve kriterleri çerçevesinde yapılacak.
      
Doçentlik başvurusu, nisan ve ekim ayının 15'inci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.
      
Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurula eserlerle birlikte elektronik ortamda yapılacak.
      
Doçentlik sınavı, eser incelemesi ve sözlü sınav olmak üzere, iki aşamada yapılacak.
      
Sözlü sınav, öğretim üyelerine açık olacak. Ayrıca sınavda adayı başarısız bulan jüri üyeleri, gerekçeli karar yazacak.
      
Etik ihlalde bulunana 5 yıla kadar başvuru yasağı
      
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yapılacak incelemede, etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday, doçentlik sınavı başvurusunda başarısız sayılacak. Bu adaylar, ihlalin ağırlığına göre bir yıldan 5 yıla kadar doçentlik başvurusunda bulunamayacak. Adayın idari, cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümler saklı kalacak.
      
Etik ihlalde bulunduğuna karar verilen adayın, bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna veya bağlı bulunduğu diğer kamu kurumuna aday hakkında gerekli disiplin işlemlerinin ve diğer idari işlemlerin başlatılması amacıyla da bilgi verilecek.
      
Elektronik sistemler oluşturuluncaya kadar eski yönetmelik hükümleri uygulanacak.
      

Bursa Web Tasarım