Gündem

RSS

AB’DE EĞİTİM FIRSATI İÇİN BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

AB’de eğitim fırsatı için burs başvuruları başladı
05 Şubat 2015 Perşembe 13:53

Jean Monnet Burs Programı’nın 2015-2016 akademik yılına yönelik başvuruları 26 Ocak tarihinde başladı. 6 Mart’a kadar devam edecek destek kapsamında 210 kişiye burs verilecek.

Türkiye’deki üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf öğrencileri, yüksek lisans veya doktora yapanlar, üniversitelerin akademik veya idari personeli ile özel ve kamu sektörünün bazı alanlarında çalışanlar başvurabilecek. Avrupa Birliği (AB) müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalara açık olacak burs programının detayları  www.jeanmonnet.org.tr adresinde.

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB)’ne tam üyelik hedefi doğrultusunda, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısını arttırmak amacıyla geliştirilen Jean Monnet Burs Programı’nın başvuruları alınmaya başlandı. 2015-2016 akademik yılında 210 kişiye burs verilmesi planlanan burs AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olacak. Kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları gibi kuruluşlarda çalışanlar dahil), özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda çalışanlar), üniversitelerin akademik veya idari personel ve Türkiye'deki üniversitelerin okuyan lisans son sınıf ile ve lisansüstü öğrenciler başvuru yapabilecek.

Burs kapsamında akademik çalışma yapılabilecek alanlar ise şöyle:

-Malların Serbest Dolaşımı
-İşçilerin Serbest Dolaşımı 
-İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 
-Sermayenin Serbest Dolaşımı
-Kamu Alımları
-Şirketler Hukuku 
-Fikri Mülkiyet Hukuku 
-Rekabet Politikası
-Mali Hizmetler
-Bilgi Toplumu ve Medya 
-Tarım ve Kırsal Kalkınma
-Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 
-Balıkçılık 
-Taşımacılık Politikası
-Enerji 
-Vergilendirme 
-Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika 
-İstatistik 
-Sosyal Politika ve İstihdam 
-İşletmeler ve Sanayi Politikası
-Trans-Avrupa Şebekeleri
-Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 
-Yargı ve Temel Haklar 
-Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 
-Bilim ve Araştırma 
-Eğitim ve Kültür
-Çevre 
-Tüketicinin ve Sağlığın Korunması 
-Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)
-Mali Kontrol 
-Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

Adayların başvuru formunda, yukarıda belirtilen AB müktesebat başlıklarından yalnızca bir tanesini “çalışma alanı” olarak belirtmesi gerekiyor. Başvuru sonrasında, seçilen çalışma alanında herhangi bir değişiklik ise yapılamıyor.  Bu alanlar dışındakiler de burs kapsamında yer almıyor. Adaylar daha ayrıntılı bilgi almak için  Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) ve Avrupa Komisyonu (www.ec.europa.eu) internet sitelerini inceleyebiliyor.
Jean Monnet Burs Programı AB üyesi bütün ülkeleri kapsıyor. AB üyesi olmayan ülkelerde bulunan üniversite veya bu kuruma eşdeğer kuruluşlardaki akademik çalışmalar desteklenmiyor. Adaylar burs başvurusu ve seçim süreci devam ederken akademik çalışma yapmak istedikleri AB üyesi ülkeleri belirlemeleri gerekiyor. Başvurularda AB’nin resmi dilleri kabul ediliyor. Gerekli olan dile yönelik yeterlilik belgesi isteniyor. Program, AB üye ülkelerinde bulunan tüm akredite üniversite ve üniversiteye eşdeğer kurumları kapsıyor. Adaylar, akademik çalışma yapmak istedikleri kurumları kendileri seçiyor.
210 kişinin burstan faydalandırılması planlanıyor. Bursların yüzde 60'ı kamu sektörüne, yüzde 30’u üniversitelere, yüzde 10’u ise özel sektöre veriliyor. Yazılı sınavdan geçer not alan (100 üzerinden 60 puan) başarılı adaylara, başarı sıralaması ve kotaların doldurulması göre burs veriliyor. Bursiyerler en az 3 , en fazla 12 ay süreyle AB üyesi ülkelerdeki yüksek lisans veya araştırma programlarına katılabiliyor. Akademik çalışmaların bitiş tarihi 31 Aralık 2016 tarihini geçemiyor.
Her akademik yıl için burs miktarı ve ödenecek okul ücretlerine yönelik miktar Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından belirleniyor. Bursiyerlerin gidecekleri ülkelere göre okul ücreti, yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler gibi) ve çeşitli masraflar için bir defa sabit ödenek veriliyor. Bunlar, vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masrafları kapsıyor. Burs miktarının yüzde 90’ı sözleşmeler imzalandıktan sonra, geriye kalan yüzde 10’u ise eğitim programı tamamlanıp kapanış işlemleri yapıldıktan sonra ödeniyor.

Bursa Web Tasarım