Atamalar

RSS

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVLENDİRME ARANACAK ŞARTLAR

Okul Müdürü Görevlendirme Aranacak Şartlar
02 Haziran 2014 Pazartesi 11:31

Yönetici görevlendirme yönetmeliği tamamlandı. Bakan Bey yönetici görevlendirme yönetmeliği hakkında basına bilgi verdi. Okul müdürü görevlendirmelerinde hangi kriterler getirildi ? İşte o kriterleri

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Görevlendirme yönetmeliğini tamamladı. Görev süresi sona eren ve yöneticilik görevi uzatılmayan yöneticiler, yeniden yönetici olmak isteyenler ve ilk kez yönetici olarak görevlendirilecekler hangi kriterlere göre görevlendirilecekler. 

Şimdi Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinden ;

Müdür Olarak Görevlendirilecek Kişilerde Aranacak Şartları Yazalım.

1- Müdür olarak görevlendirileceklerde aşağıdakilerden en az birisini taşıma özel şart olarak aranır. 

a ) Asaleten müdür ve kurucu müdür olarak görev yapmış olmak ;

b) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ayrı ayrı veya toplamda en az iki yıl asaleten görev yapmış olmak ;

c) Müdür yetkili öğretmen olarak en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Vekaleten veya geçici görevli olarak ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl şube müdürlüğü ve daha üstü görevlerde bulunmuş olmak ;

d) Vekaleten veya geçici görevli olarak ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl müdür , müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yapmış olmak ;

e ) Bu maddenin b , c, ç, ve d bentlerinde belirtilen görevlerde toplam en az üç yıl görev yapmış olmak ;

f) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şef veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak ;

g ) Öğretmen olarak asaleten en az 8 yıl görev yapmış olmak ;

ğ ) Bu maddenin b,c,ç,d ve g bentlerinde belirtilen görevlerde toplam en az altı yıl görev yapmış olmak 

BU MADDELERİN DIŞINDA 2011 YILINDA YAPILAN MÜDÜRLÜK SINAVINDA BAŞARILI OLAN VE ATAMASI YAPILMAYAN ADAYLARIN TAMAMI EK 1 ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMEDEN MÜDÜRLÜK İÇİN SÖZLÜ MÜLAKATA ALINACAKLARDIR. 

Yukarıda ki şartları taşıyan öğretmenler arasından ilde görevlendirme yapılacak müdürlük münhal normunun 3 katı aday sözlü sınav için çağırılacaktır. 2011 sınavını kazanan ve ataması yapılmayan adayların tamamı isterlerse sözlü sınava girebileceklerdir. 

Sözlü sınava girmek için EK 1 değerlendirme formu üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 

Şimdi merak edilen EK 1 değerlendirme formu hakkında bilgiler verelim. 

EK 1 DEĞERLENDİRME FORMUNDA NELER VAR 

1- Ön lisans ve lisans eğitimin her bir yılı için 1 puan ;

2- Diğer alanlarda yüksek lisans için 3 puan ; 

3- Yönetim alanında yüksek lisans için 5 puan ;

4- Diğer alanlara doktora için 8 puan ;

5- Yönetim alanında doktora için 10 puan ;

6- Teşekkür ve başarı belgesi için 1 puan ( en fazla 1 adet ) ;

7- Takdir belgesi ve üstün başarı için 2 puan ( en fazla 1 adet ) ;

8- Aylıkla ödül için 3 puan ( en fazla 1 adet ) ;

9 - Ödül için 5 puan ( en fazla 1 adet ) ; 

10- Kınama cezası için -1 puan indirilecektir ;

11- Aylıktan kesme cezası için-3 puan indirilecektir ;

12- Kademe ilerlemesinin durdurulması için -5 puan indirilecektir ;

13- Öğretmenlikte geçen her yıl için 0,24 puan verilecektir ;

14 - Yöneticilikte vekil ve geçici görevlendirme olarak çalışılan her yıl için 0,36 puan ;

15 - Müdür yardımcılığı ve müdür yetkililikte geçirilen her yıl için 0,48 puan ;

16 - Müdür başyardımcılığında geçirilen her yıl için 0,60 puan ;

* Asker öğretmenlikte geçirilen süreler öğretmenlik hizmetinden sayılacak 

* Hizmet sürelerinin 8 yıldan fazla olan kısmına öngörülen puanın yarısı kadar verilecektir

Bursa Web Tasarım